El Patrimoni Etnològic i Etnogràfic de la Vall de Llémena

 

 

 

 

El Patrimoni Etnològic i Etnogràfic

de la Vall de Llémena

 

Molts de nosaltres hem sentit a parlar de la paraula Patrimoni. El seu significat vol dir un llegat que s’hereta, uns Béns que passen a un individu o a més, a una comunitat.

 

Normalment pensem que és quelcom material, com ara diners, objectes, edificis o construccions. El que avui us expliquem és aquell Patrimoni que hereta una comunitat amplia, una zona, una regió... en definitiva la gent com tots nosaltres. I es transmet de generació en generació. L’anomenem Patrimoni Artístic, Històric, Arqueològic, Industrial… i el sol custodiar el govern de cada país o regió.

Imatge

Castell de Sant Gregori

©www.llemena.com

 

Però també existeix un Patrimoni que no es veu, un d’immaterial, i que ha estat i és, el menys valorat. Es tracta del Patrimoni Etnològic.

 

El Patrimoni Etnològic consisteix en un llegat, normalment preuat per una gent d’una zona, i que ens deixen els nostres ascendents en forma de festes, balls, cançons populars, la forma de menjar de la nostra comunitat, la gastronomia, els costums, els hàbits de les nostres famílies, la llengua, la música…

Imatge

Ball de Sardanes a l'Aplec de Sant Gregori

Foto: Quim Roca Ventura

 

Imatge

Festa Remença a Canet d'Adri

©www.llemena.com

 

També inclouria una part més material com la forma de vestir, les eines dels treballs que els sustentaven com l’artesania, la pagesia o altres oficis que avui dia encara lluiten per sobreviure... fins i tot fotografies que ens podrien mostrar tot això. Tot plegat, més la documentació que genera tot això i que serviria per explicar-ho, seria el Patrimoni Etnogràfic.

Imatge

Elaboració artesanal d'embotit

©www.llemena.com

 

I els llocs on viu o vivia aquesta comunitat, juntament amb els seus paisatges seria part d’aquest llegat... I és un tipus de Patrimoni que es transmet de pares a fills.

Imatge

Can Peradalta del Pla de Sant Joan

Imatge

Camps de cereals pels volts de l'església vella de Sant Gregori

Imatge

Camps de colze pels volts de l'església de Cartellà

©www.llemena.com

 

Aquesta herència és d’un alt contingut emocional, però també la menys valorada per a les institucions que la custodien. Això, i el fet que les generacions futures d’aquest llegat ens n’hem despreocupat durant molt temps, fa que sigui molt difícil gestionar-lo, sensibilitzar de l’alt valor que té, i que sovint, en un intent de dignificar-lo, es confon en la seva difusió formant part de pacs turístics per veure formes de vida quasi extintes i paisatges gairebé oblidats, ara envaïts per masses de gent que gradualment venen tot l’any per al seu propi oci.

 

Aquest tipus de Patrimoni fins no fa gaire era impensable la seva salvaguarda, a no ser que fos de forma particular d’un estudi d’algú i d’una zona. Però afortunadament i potser per a la situació històrica que ha tocat viure a Catalunya, existeix dins la Generalitat un Departament per l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Tot just va prenent forma i es vol arribar a fer un Inventari d’aquest Patrimoni immaterial de Catalunya, facilitant el contacte i l'intercanvi entre les entitats del territori i els investigadors que es dediquen a la recerca etnològica i etnogràfica.

 

La Vall de Llémena és una zona molt afortunada pel que fa a aquest Patrimoni. És un museu a l’aire lliure i molt diferent entre les diferents zones de la Vall.  

 

La seva forma de vida ha estat al voltant dels oficis. Alguns de molt durs s’han popularitzat i explicat, com el cas dels carboners, ofici avui dia desaparegut en favor a noves indústries, així com els moliners de farina, fabricants de gel en els pous de glaç, de teules o calç als forns, de traginers o elaboradors de sarrions... D’altres, gairebé han desaparegut, però el que encara roman són els seus paisatges que defineixen encara ara, una manera de viure i una zona agrícola i pagesa que formen part característica de la Vall.

Imatge

Camps de cereals

©www.llemena.com

 

Els seus prats i les zones boscoses ubiquen diversitat de fauna salvatge de primera categoria i arbres centenaris d’espècies locals com alzines, roures, boix o cirerers d’arboç, modelant un paisatge entre cases centenàries quasi originals, d’un Patrimoni Natural altament valuós gairebé únic i que poques zones de la província de Girona tenen.

Imatge

Gran Roure de camí a Can Costabella (Sant Aniol de Finestres)

©www.llemena.com

 

Afortunadament s’ha conservat part de la Vall força intocable en molts indrets, donant llocs emblemàtics al nostre llegat històric i natural com el Paratge del Rocacorba, els Cingles de Rocafesa, la Muntanya de Sant Roc de La Barroca amb el Pla de Sant Joan als peus, la Serra de Finestres amb el Puigsallança, la Muntanya de Sant Grau o les zones volcàniques com la Banya de Boc.

Imatge

Muntanya de St. Roc de La Barroca

©www.llemena.com

Imatge

Serra de Finestres

©www.llemena.com

Imatge

Volcà de la Banya de Boc

©www.llemena.com

Imatge

Vistes del Rocacorba des de La Barroca

©www.llemena.com

 

El valor d’aquest llegat i l’obligació de preservar-lo per a generacions futures és un repte i un deure que cal preservar. Ara tenim els coneixements i les eines per protegir-lo tot i que, com més a prop de la ciutat de Girona més pressió hi ha, i més difícil és de conscienciar en les zones més profundes de la Vall.

 

Hem, volem i devem de preservar el Patrimoni Etnològic i Etnogràfic, no sols com una reserva. I ho hem de fer educant, difonent, i controlant l’accés massificat de persones i construccions perquè no sigui estressant ni per a la gent, ni per al territori, ni per a la fauna o el paisatge. De la mateixa manera que no confiaríeu en un jardiner perquè us operés, o en un metge perquè us fes de gestor, o un paleta per dentista, no hem de deixar fer que qualsevol prengui aquest tipus de resolucions. Els Ajuntaments han de prendre decisions per protegir-lo d'inadequades gestions i desafortunades construccions sobre el nostre territori amb l’ajuda d’investigadors i persones que es dediquen a la recerca per a la Salvaguarda, Gestió, Conservació i Difusió del Patrimoni Etnològic i Etnogràfic. Ens hi va el nostre llegat, la nostra supervivència, la nostra forma de vida, la cultura i dels nostres paisatges. Forma part de la nostra identitat, del què i com som.

Imatge

Riera de la Llémena

©www.llemena.com

Tipus Patrimoni: