La importància del Nitrogen en les plantes

Català

 

 

La importància del Nitrogen en les plantes

 

Us heu preguntat mai quin és el responsable dels terres de les nostres plantes de l’hort i el jardí que fa que es mantinguin vives i fortes?

 

Les plantes necessiten diversos nutrients per a poder créixer, nutrients que poden treure de l’atmosfera, com de l’aire i la llum solar, o del subsòl on són plantades a través de la matèria orgànica descomposta. Els components químics d’aquests subsòl, són elements indispensables per a un bon creixement de la planta. I un d’ells és el Nitrogen.

 

El Nitrogen és un element químic que és com una proteïna per a les plantes. Els dóna força per produir fulles alhora que els ajuda en la producció de clorofil·la i de fer llavors, fent-les més vigoroses perquè els cultius siguin més fèrtils i resisteixin millor l’atac de plagues i malalties. Per tant, és molt important en l’horta i la jardineria, sense nitrogen, no hi hauria vida, i no creixerien les plantes.

Imatge

http://study.com/academy/lesson/the-nitrogen-cycle-acid-rain-and-fossil-...

 

És un component que sol estar de forma natural en l’atmosfera, malgrat que el nitrogen de l’aire no pot ser absorbit directament per les plantes. En canvi sí que ho poden fer des del subsòl. A través de la descomposició de la matèria orgànica que van dipositant altres plantes a terra en forma de restes de fulles, branques, etc, fa que hi hagi una transformació  química rica en nitrogen, amoni i nitrats, i que la planta va absorbint a poc a poc.

Imatge

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_del_nitrogen

 

Per això és necessari l’adob, la fertilització dels nostres terres de jardins i horts. Podem adobar nosaltres mateixos el terra amb adobs comercials o aportant compostatge orgànic d’origen animal o vegetal. Aquesta transformació del terra ha de tenir un procés de regulació que pugui tolerar tant el terra, com la planta. Un excés de nitrogen que no pugui absorbir adequadament el terra ho canvia tot i ho mata tot!

 

De tota la transformació química, només hi ha un element que se dissol; el nitrat. Això vol dir que cada cop que es rega, els nitrats van més enllà de les arrels de les plantes que fertilitzem, anant a parar a la llarga, a les capes freàtiques dels subsòls, a les nostres aigües netes subterrànies. Per això, si n'hi ha en excés, és una de les afeccions més greus sobre el medi ambient, ja que l'aigua que bevem i traiem d’aquestes capes freàtiques, deixa de ser potable.

 

Practicar una bona fertilització és el codi més important de les bones pràctiques agràries del món, i ha de ser complit i controlat. Malauradament no és així. Els que teniu pou a casa, quants de vosaltres podeu beure'n l'aigua directament?

 

En temps dels nostres avis i besavis, abans de la incorporació del sistema agrari modern amb base a molts productes químics, es feien intervencions molt més naturals sobre aquest tema. Existeix sistemes més senzills que ens poden ajudar en proporcionar nitrogen a les nostres plantes. N'hi ha que, de forma natural aporten nitrogen a terra a través de les arrels. Faves, pèsols, ortigues, el trèvol, la userda, els llegums… l’associació d’aquestes plantes amb les dels nostres camps, hort o jardins, és beneficiosa. Per exemple, els llegums poden treure nitrogen de l’aire i fixar-lo a la terra, així que resulta molt recomanable sempre tenir plantes d’algun llegum a l’hort.

 

Incorporar-les de forma cíclica ens beneficia per un bon creixement natural d’aquestes i per tenir un terra fèrtil. Un bon coneixement de l’aportació de nitrogen que tenen cadascuna d’elles, ens ajudaran en el creixement de les tomateres o els pebrots.

 

Aquesta associació presenta més avantatges perquè s’ajuden entre elles, no només en l’aportació de nutrients amb el nitrogen, sinó que també aprofiten millor l'aigua i no s’ha de regar tant, l'atac de paràsits és més dèbil, hi ha menys invasió d'herbes, el rendiment de l’hort és més elevat i per tant els riscs de males collites és més reduït. Només hem de conèixer les propietats de les plantes adequades en l’associació. No seria doncs, més assenyat?

 

Una correcta fertilització nitrogenada molt efectiva, de tota la vida, i més sana a l’hora de consumir els fruits i de mantenir els nutrients del terra i les aigües netes. Per què no seguim les maneres de treballar sàvies dels nostres avantpassats? Tornem a estudiar-les i posar-les en pràctica?

 

 

[ads:Promo:3]

Llengües