VIII Festa Remença

 

 

FESTA EN QUÈ LA VALL COMMEMORA LA REVOLTA DE LA PAGESIA CONTRA ELS SENYORS FEUDALS.

 

Imatge

Imatge

taxonomiacosesafer: 
imatge_cosesafer: